Przekaż 1% podatku naszym brzdącom

Jak działa mechanizm 1%?

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.

Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Informacje dodatkowe

Jeden procent może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

Najważniejsze informacje praktyczne (obowiązują za rok podatkowy 2007)

  • ● należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane dokładną nazwę OPP oraz nr KRS.

  • ● wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż 30 kwietnia, w przypadku formularza PIT-28 nie później niż 31 stycznia.

  • Źródło: pl.wikipedia.org

  • Dane Stowarzyszenia

    • KRS: 0000053741
    • Nr konta: 03 2030 0045 1110 0000 0091 6410