WSPARCIE FINANSOWE

25 czerwca, 2017
WSPARCIE FINANSOWE

Dzięki otrzymaniu środkw finansowych przyznanych przez Wojewodę Opolskiego w najbliższym czasie nasza świetlica wzbogaci się o nowy sprzęt sportowy, komputery zyskają pakiety office, a sale będą doposażone.