Punkt konsultacyjny

W punkcie konsultacyjnym przy MCA Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Brzdąc” w Kędzierzynie-Koźlu prowadzimy:

  • ● porady,

  • ● konsultacje,

  • ● profilaktykę,

  • ● edukację

w zakresie problemów indywidualnych i w rodzinie, a szczególnie dla osób doznających przemocy, wykorzystania seksualnego, uzależnionych, mających problemy wychowawcze i inne. Spotkania odbywają się po wcześniejszym kontakcie osobistym,
bądź telefonicznym, pod numerem telefonu:
(77) 483 83 94518 840 143